fredag 8. september 2017

Tachina grossa. Lauvåsheia, Vennesla, VA 22.07.2017


Fugle-Mix fra Aust & Vest-Agder sommeren 2017

Hønsehauk - Accipiter gentilis

Linerle - Motacilla alba

Storfugl - Tetrao urogallus

Tornskate - Lanius collurio

Gravand - Tadorna tadorna

Grønnstilk - Tadorna tadorna

Steinskvett - Oenanthe oenanthe

Kongeørn - Aquila chrysaetos. Adult hunn med Hare i klørene.

Hvitryggspett - Dendrocopos leucotos